Implementering

Vi skaber handling - også efter et træningsforløb!

Proficon er med til at sikre, at det, vi taler om og træner i, også er det, der sker på hverdagens bane. Vi flytter fokus fra vanerne og det, medarbejderne ”plejer” at gøre, til – også efter et træningsforløb – at fokusere på og bruge de tillærte teknikker og modeller. Det skaber handling!

“Salgstræning – Implementering efter salgskursus, når der skal handling bag ordene”


Læs mere om vores metoder her:

Coaching og sparring

Det er afgørende for at styrke virksomhedens afsætning, at medarbejdernes nyudviklede kompetencer er blevet til konsekvent adfærd i dagligdagen. Derfor arbejder vi intensivt med coaching og sparring, hvor vi følger op på adfærdsændringerne, så de virker i hverdagen.

Sambesøg
Observation on location! Vi interviewer sælgeren og er med på et antal kundebesøg som fluen på væggen. Efterfølgende giver vi sælgeren en coachende tilbagemelding med råd om eventuelle tiltag. Der udarbejdes efter ønske en rapport på både individ og generelt niveau til ledelsen. Fokus på eksekvering af tillærte kompetencer.

Strategi eksekvering
Årsagen til, at mange virksomheder fejler, skyldes ofte ikke en forkert strategi, men derimod manglende evne til at eksekvere den! Med udgangspunkt i simple værktøjer og teknikker, styrker vi sælgernes initiativ og formåen til konstant at være udførende.