Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for køb af kursus, konsulentydelser, undersøgelser mm. hvis intet andet er aftalt

Kursus

Priserne er inklusiv forberedelse, udarbejdelse af kursusmateriale, cases mm.
Ændring/annullering
Ved ændringer til eller annullering af aftalte kursusdage gælder følgende betingelser.
a. Ønsker kunden at annullere aftalte kursusdage, kan dette lade sig gøre med 60 dages varsel uden omkostninger for kunden.
b. Annulleres aftalte kursusdage med 30-60 dages varsel betales 50% honorar.
c. Annulleres aftalte kursusdage med mindre end 30 dages varsel betales fuldt honorar.
d. Såfremt aftalte kursusdage ønskes/kan flyttes mere end 30 dage og mindre end 60 dage før afholdelse, kan dette ske uden omkostninger for kunden. Ved flytning med mindre varsel end 30 dage faktureres 25% i ekstraordinær gebyr. Flytninger med mere end 60 dage betragtes som annulleringer og behandles som anført under punkt a,b,c.

Profilyze undersøgelser
Kundeundersøgelse, medarbejderundersøgelse, APV, lederevaluering mm.

75% faktureres ved igangsætning af opgaven
25% faktureres ved aflevering af opgaven

Ved aflysning af opgaven efter igangsætning refunderes ikke noget beløb. Hvis opgaven annulleres med mindre end 30 dage før planlagt aflevering faktureres hele beløbet.
Betaling
Faktureret beløb forfalder til betaling efter 10 dage.

Udlæg

Alle priser er eksklusiv udlæg til transport, rejse, fortæring og ophold.
Fortrolighed
Indholdet af aftaler er alene et anliggende mellem kunden og Proficon og må ikke videregives til tredjemand. Proficon har fuld tavshedspligt med al information, der erhverves i forbindelse med udførelsen af opgaver for kunden.

Referenceaftale

Proficon har ret til at henvise til kunden som reference i sit markedsførings-arbejde.