Datasikkerhed

Vi tager sikkerheden alvorligt

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning i kraft. Den nye forordning skaber nye rammer og skærpede krav til alle, der behandler persondata. I Profilyze har vi taget imod de nye regler med åbne arme, da det giver vores kunder en øget sikkerhed for deres data. Vi har gjort vores arbejde og fintunet vores tekniske setup, så det lever op til den nye persondataforordning. Således kan du koncentrerer dig om dit arbejde med sikkerhed for, at vi efterlever de nye regler til punkt og prikke.

 

Dine rettigheder som deltager i undersøgelsen

  • Deltagelse i spørgeskemaet er frivilligt. Hvis du svarer på spørgeskemaet, giver du samtykke til, at afsenderen kan bruge de oplysninger du giver os, til at forbedre samarbejdet mellem jer. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Profilyze kan ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter dit samtykke er trukket tilbage.
  • Som deltager har du ret til at få slettet oplysninger fra spørgeskemaet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Oplysningerne vil også blive slettet, hvis du tilbagekalder samtykket til behandlingen eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Du har ikke krav på sletning af oplysninger arkiverede efter arkiv-lovens regler i Profilys’s arkivsystem. Oplysninger som indgår i en undersøgelse, skal ikke slettet, hvis det sandsynligvis vil betyde, at det vil umuliggøre eller i alvorlig grad hindre udførslen af undersøgelsen.
  • Hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan du bede Profilyze om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at Profilyze retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.
  • Data vil senest blive slettet 10 år efter undersøgelsens begyndelse.
  • Du kan kontakte følgende databeskyttelsesrådgiver:

Email: support@profilyze.dk

Telefon: +45 4014 0508

Dataansvarlig for undersøgelserne

Milot Salihu, Profilyze.

 

Persondatabeskyttelse

Efter undersøgelsens gennemførsel vil det følgende ske:

  • Resultater overføres i aggregeret form til vores online arbejdsværktøj for kunden af arbejde videre med.
  • Alt andet data slettet, således at der ikke findes lokale kopier.
  • Oplysningerne gives ikke til tredjemand.